پشتیبان گیری ماشین مجازی

با خریداری این سرویس دیگر نگران از دست رفتن اطلاعات و از دست دادن چیزی نباشید!

نسخه پشتیبان ماشین مجازی

l-در فیلد مقدار فضا مقدار فضای کل ماشین خود را به گیگابایت وارد کنید.
ll-نسخه پشتیبان گرفته شده از کل ماشین مجازی شما بوده ودر صورت خراب شدن حتی سیستم عامل نیز ، امکان بازگشت وجود دارد.
lll-مدت زمان نگه داری فایل های پشتیبان 1 ماه می باشد.
llll-با انتخاب دوره های پرداخت طولانی تر میتوانید از تخفیف پلکانی در نظر گرفته شده بهره ببرید.